Wat is HACCP?

Dinsdag 19 januari 2010 - door

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. In het Nederlands betekent dit; analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces.

HACCP is een door de World Health Organization (WHO) ontwikkelde, internationaal erkende systematiek voor het produceren en beheren van veilig voedsel. Via HACCP elimineren of voorkomen we alle relevante gevaren in levensmiddelen en diervoeders. Voor FranconiQue relevant gezien het distributieproces.

Hygiëne is een erg belangrijk punt bij bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking vervoer en distributie van levensmiddelen. Op al deze gebieden dient daarom een analyse gemaakt te worden van de mogelijke gevaren. Hiervoor is er het HACCP systeem.

Hoe werkt HACCP?

Het controleproces zorgt er voor dat de productie van alle voedingsmiddelen zo veilig mogelijk gebeurt met als doelstelling de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit doet HACCP bijvoorbeeld door het continue controleren en registreren van koel- en vriescellen. Dit is verplicht.

Het is echter geen handleiding met tips, maar een systeem dat gebaseerd is op 7 principes. Bedrijven moeten dit naleven binnen hun eigen organisatie. Hierbij geven ze zelf aan in welk deel van het productie en/of distributieproces er gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van consumenten zouden kunnen ontstaan. Daarnaast documenteren ze welke maatregelen er getroffen moeten worden om deze gevaren uit te sluiten. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert op aanwezigheid en naleving van een HACCP systeem.

De 7 basisprincipes van HACCP

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (critical control points ofwel CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP's gemonitord worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij. Leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

 

Deze principes zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

Redenen om te kiezen voor HACCP gecontroleerd transport

Kwaliteit; waarborging van veilige en gezonde levensmiddelen en medicijnen

Uitsluiten van gevaren en imagoverlies

 

Beoordeling:

Trefwoorden: haccp, hazard, controleproces

 
#1 op 11-08-2012, 13:44 Rizwan (4 posts)

Eva, bedankt voor je link. In deze dicsissue over het verbieden van neef – nicht huwelijken wordt er terecht op gewezen dat er een verhoogd risico is op recessieve ziekten, maar niet zo groot dat deze huwelijken onverantwoord zijn. Een belangrijk punt dat niet aan de orde kwam is dat er ook bij een hogere leeftijd van de ouders een verhoogd risico is op aangeboren afwijkingen, bovendien ook nog in sociaal opzicht: De kinderen kunnen verwezen als de ouders op middelbare leeftijd sterven. Die oudere leeftijd is iets wat momenteel sterk toeneemt en waar maar weinig tegen wordt gewaarschuwd. De neef – nicht huwelijken zijn nu in Nederland zeldzaam en nemen nog af. In de 19e eeuw was dat echter anders. Verder is de ziekte van Katwijk dominant. Het optreden van dergelijke ziekten in een endogame populatie heeft niets met inteelt te maken, maar komt doordat iemand met dat gen veel nakomelingen kreeg. Nu zijn die nakomelingen in Katwijk blijven wonen en ook met elkaar getrouwd. Als ze dat niet gedaan hadden en verspreid waren had dat gen evenveel ellende veroorzaakt. Helaas zijn er veel vooroordelen en verwarring. Terwijl we aan de andere kant huisdierrassen zo zwaar ingeteeld hebben dat veel dieren een ellendig leven hebben en hun baasje zich blauw betaalt. Sommige hondenrassen zijn genetisch bijna identiek, zodat het weinig meer uitmaakt dat je broer – zus laat paren. Bij al die verwarring is er helaas geen aandacht en onderzoek naar het vraagstuk of beperkte inteelt behalve nadelen misschien ook genetische voordelen heeft: meer kans op een lang leven. Terwijl in de natuur door de dieren beperkte inteelt (sibmating) vaak wordt bevorderd, maar sterke inteelt wordt tegen gegaan

 
#2 op 12-08-2012, 01:31 clnrtniwq (4 posts)

2cPrw9 <a href="http://oqgowgciyifn.com/">oqgowgciyifn</a>

 
#3 op 12-08-2012, 19:14 kgclaw (4 posts)

QuyF7A , [url=http://vfzymoimudah.com/]vfzymoimudah[/url], [link=http://enifruexylph.com/]enifruexylph[/link], http://ddaupyarjads.com/

 
#4 op 13-08-2012, 09:17 tzrwaw (4 posts)

W5foqs <a href="http://uuvarsbktsel.com/">uuvarsbktsel</a>

 
Reageer op deze post
Als u deze code moeilijk kunt lezen, klik er dan op om een nieuwe te genereren.
0800-Koerier

Vaste klanten plaatsen hun orders online. Nog geen klant? Vraag inloggegevens aan.