Langzaam betere economie

Maandag 4 april 2011 - door Marten Wilmink

Nederlands bedrijfsleven 2011: stapje voor stapje vooruit

Onder meer door overheidsbezuinigingen in een groot aantal landen komt de motor achter het economische herstel - de internationale handel - in een lagere versnelling. Toch zal ook in 2011 het herstel in Nederland vooral exportgeleid zijn. De overheid gaat immers haar uitgaven terugdringen en consumenten worden geconfronteerd met bezuinigingen en een hogere inflatie, meldt Rabobank.

Bedrijven gaan wel iets meer investeren, maar de investeringsgroei is met 2,75% niet uitbundig. Kortom: het gat dat de recessie in de Nederlandse economie en de productie heeft geslagen wordt kleiner, maar is nog niet gedicht. Een stapsgewijze verbetering van de economie is voorlopig het trendbeeld. Bedrijven met een sterke wereldhandel. Wel is deze groei gemiddeld lager dan in 2010. Ook het effect van de voorraadopbouw, dat in 2010 nog sterk van kracht was, ebt weg. Bij een beperkte binnenlandse dynamiek kan een lager groeipad het gevolg zijn. Tenzij bedrijven hun internationale concurrentiepositie weten te versterken. Om zich positief te onderscheiden moeten daarom hoge eisen worden gesteld aan het innovatieve vermogen van de industrie op het gebied van producten, processen en markten. Van belang daarbij is een goede samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen om de aanwezige kennis beter te ontsluiten en meer vraaggestuurd te organiseren.

Licht herstel omzet koeriersdiensten

Koeriersbedrijven zagen hun omzet in het 4e kwartaal van 2010 met ruim 2% stijgenten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetstijging sinds het begin van de economische crisis in het 4e kwartaal van 2008. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. De omzetgroei is volledig toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume van de omzet bleef gelijk aan dat van een jaar eerder. In de zeven kwartalen daaraan voorafgaand was er steeds sprake van volumekrimp. Het omzetniveau van voor de crisis is echter nog ver weg. In 2010 was deze 1,5% lager dan een jaar eerder, terwijl in 2009 de krimp uitkwam op bijna 10%. De omzet daalde de afgelopen jaren omdat door de economische crisis minder gebruik werd gemaakt van koeriersdiensten.

Bron: TLN

 
Reageer op deze post
Als u deze code moeilijk kunt lezen, klik er dan op om een nieuwe te genereren.
0800-Koerier

Vaste klanten plaatsen hun orders online. Nog geen klant? Vraag inloggegevens aan.