3 redenen om te beleggen in waterstof aandelen

3 redenen om te beleggen in waterstof aandelen

Waterstof aandelen zijn erg in trek bij beleggers, geen wonder dat de waarde van deze aandelen steeds meer stijgt. Deze aandelen zijn onder andere erg gewild bij aandeelhouders die gaan voor een goed rendement, maar ook oog hebben voor de toekomst van de aarde.

Waterstof is de opvolger van elektrisch rijden

Elektrisch rijden heeft niet alleen maar voordelen. Een groot nadeel van elektrisch rijden is bijvoorbeeld het feit dat er veel accu’s voor nodig zijn. De grondstof die gebruikt wordt voor deze accu’s is zeer schaars en in combinatie met elektrisch rijden, ook nog eens vervuilend. Hier komt nog bij dat een groot deel van deze grondstof wordt gewonnen in Congo. In dit land vindt veel milieuverontreiniging plaats, waardoor de natuur en het milieu hier juist lijden onder het elektrisch rijden. Elektrisch rijden heeft dus ook een andere kant. Voor het rijden op waterstof heb je geen accu’s nodig. Dit maakt waterstof dan ook de ideale opvolger van elektrische rijden.

Waterstof heeft geen CO2 uitstoot

Voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken als brandstof, stoten CO2 uit. CO2 is schadelijk voor de natuur en het milieu. Fossiele brandstoffen zullen op de lange termijn niet meer te vinden zijn, maar tot dat moment wordt de natuur en het milieu veel onnodige schade toegebracht door CO2 uitstoot. Dit moet worden voorkomen. Een voertuig dat op waterstof rijdt, stoot alleen maar water uit en geen CO2. Daarnaast wordt er bij waterstof geen gebruik gemaakt van een accu, waardoor hiervoor ook geen schaarse stoffen te worden gewonnen. Mensen worden zich steeds bewuster van de natuur en het milieu, rijden zonder CO2 uitstoot heeft dan bij steeds meer mensen de voorkeur. Deze ontwikkeling is gunstig voor de ontwikkeling van de koers van waterstof aandelen.

Waterstof ideaal bij overtollige energievoorraden

Er is steeds meer behoefte aan het nuttig inzetten van overtollige energievoorraden. Denk hierbij aan overtollige energievoorraden die ontstaan bij duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Deze bronnen produceren vaak meer energie dan dat zij op dat moment kwijt kunnen. Het is zonde als er niets wordt gedaan met deze restenergie. Deze overtollige energie kan worden gebruikt om waterstof mee te produceren, dat vervolgens weer ingezet kan worden als energiebron. Duurzame energiebronnen nemen steeds meer toe, waardoor deze vorm van waterstofwinning een steeds reëlere optie wordt. Als ervoor wordt gekozen om deze overtollige energie in te zetten voor de winning van waterstof, zal de inzet van waterstof naar verwachting ook toenemen. Dit heeft vervolgens weer een gunstig effect op de koers van waterstof aandelen.