Alles wat je moet weten over de wet verbetering poortwachter

Alles wat je moet weten over de wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is een wet die is ingevoerd om werknemers sneller weer aan het werk te krijgen en verzuim aan te pakken. De wet is bedoeld om de verantwoordelijkheid voor het verzuim bij de werkgever te leggen, zodat er sneller actie ondernomen kan worden om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Wat houdt de wet in?

De wet is opgebouwd uit twee delen: de verplichte melding van verzuim en de verplichte verzuimgesprekken. Werkgevers zijn verplicht om verzuim een week nadat de persoon ziek te geworden te melden aan de verzuimverzekeraar of de arbodienst. Hierdoor kan sneller gehandeld worden en kan de werknemer hopelijk sneller weer aan het werk.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om verzuimgesprekken te voeren met de werknemer. Hierin wordt besproken hoe het verzuim ontstaan is en hoe het verzuim opgelost kan worden. Tijdens deze gesprekken kan de werkgever ook maatregelen treffen om het verzuim aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van re-integratiebegeleiding of het aanpassen van de werkomstandigheden.

Oplossen van structureel verzuim

De Wet verbetering poortwachter maakt het ook mogelijk om sneller maatregelen te nemen tegen werknemers die structureel verzuimen. Structureel verzuim kan komen door verschillende oorzaken. Soms kan een werknemer in een vervelende priv├ęsituatie verkeren, of last hebben van langdurige lichamelijk of mentale klachten. De oorzaak van het verzuim kan ook bij het werk liggen. Het kan zijn dat iemand last heeft van de werkdruk, of niet goed in de groep ligt op kantoor. Met deze wet wordt er geprobeerd dit soort verzuim sneller aan te pakken, zodat de werknemer hopelijk sneller weer aan het werk.

In samenwerking met de arbodienst, de verzuimverzekeraar of bedrijfsarts, kan de werkgever ook maatregelen treffen om het verzuim te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkomstandigheden of het aanbieden van preventieprogramma's.

De Wet verbetering poortwachter is dus bedoeld om verzuim sneller aan te pakken en werknemers sneller weer aan het werk te krijgen. Door de verplichte melding van verzuim en verzuimgesprekken kan sneller gehandeld worden en kan de werknemer sneller weer aan het werk. Daarnaast kan de wet ook voorkomen dat verzuim ontstaat door preventieprogramma's aan te bieden.